Psychology, Therapy, Education, Seminar, Coaching

Psikolojik Değerlendirme ve Testler

a

Psikolojik Değerlendirme

Psikolojik Değerlendirme insanın zihnini, davranışlarını ve duygularını değerlendirir. Değerlendirme, norm referanslı testler, anketler, uzman ile görüşme (interview), gözlem, okul veya tıbbı kayıtları içerir. Norm referanslı psikolojik testler uluslararası normlara göre standartlaştırılmış ve araştırılmıştır. Bu testler bireyin zeka, hafıza, görsel ve işitsel becerileri, sosyal becerileri, gelişim, dikkat, kişilik ve başka becerilerini ölçer.

a

Wisefull Test Uygulamaları

Wisefull Akademi'de yetişkinlere ve çocuklara uzman psikologlarımız tarafından uluslarası akademik geçerliliği olan testler uygulanır. Bu testler arasından uzmanlar tarafınan tasarlanan test paketleri belirlenmiş planlar çerçevesinde kullanılır. Test paketleri, psikologlara ve koçlara danışanın gelişimi amacıyla bütüncül bir değerlendirme için tasarlanmıştır. Testlerin raporlarına göre psikolog ve koçlarımız seans çalışma planlarını hazırlarlar.

a

Yetişkinler İçin Testler

Testler, günümüzde doğumdan yaşamın son anına kadar bütün insan yaşamını kapsayacak şekilde şekillenmiştir. Yetişkinler için testler bireysel yaşamı aile ve iş yaşamını kolaylaştıracak yöntemlerin ilk adımıdır. Testlerin ardından yetişkin birey ve psikolog/koç birlikte durum değerlendirmesi yaparlar ve bireyin aile/ev yaşamındaki huzur ve başarısı için gerekli seans çalışmalarının hazırlıklarını planlarlar.

a

Çocuklar İçin Testler

Günümüzde terapiye ve koçluğa olan ihtiyaç artmıştır. Çocukların beklenen altında gelişim göstermeden yetişkinliğe her yönden hazır olması çok önemlidir. Testler bu hazırlıkların ilk aşamasıdır.

a

Test Paketleri

Okullar, kurumlar ve psikologlar test paketlerimizi planlı şekilde kullanarak danışan ve öğrencilerine yardımcı olabilirler. Yapmanız gereken tek şey test paketlerimizi psikologlarımızla birlikte incelemek.

a

Online Hizmetler

Wisefull Akademi'nin psikolojik değerlendirme ve terapi, koçluk, kişisel gelişim ve eğitim çalışmalarına online olarak da istediğiniz psikolog, koç ve eğitimciyi tercih ederek kolayca katılabilirsiniz.

Wisefull Değerlendirme Öncesi İlk Adım

YETİŞKİNLER İÇİN TESTLER

Wisefull Hizmetleri ile hedeflerinize ve hayallerinize profesyonel adımlarla yürüyecek, çözemediğiniz sorunlarınızı ekibimizin desteğiyle arkada bırakacaksınız.

a

WsPI (Wisefull Kişilik Envanteri)

Wisefull kişilik envanteri bireyin kişilik tiplemesi ve dünyayı nasıl algıladığını ölçen envanterdir. Bu envanter bireyin zayıf ve güçlü tarafını keşfederek kendini daha iyi tanıyacaktır. Test sonrası hayat kalitesini arttırmak için nasıl çalışmalar yapabileceği hakkında program verilecek.

a

Duygusal Zeka Envanteri

Duygusal zeka (EQ) insanın başarılı bir yaşam sürdürebilmesi için çok önemli yeri vardır. Bu envanter duygusal zekanın 5 altbaşlığını ölçer. Öz farkındalık,duygu yönetimi, motivasyon, empati ve sosyal beceriler duygusal zekanın altbaşlıkları.

a

Motivasyon Envanteri

Motivasyon envanteri bireyin iç yada dış motivasyonlu olduğunu ölçer.

a

SCL-90 (Psikolojik Semptomlar Testi)

Somatizasyon, obsesif-kompulsif, kişiler arası duyarlık, depresyon, kaygı, öfke, fobi, paranoid düşünce ve psikotism gibi psikolojik belirtileri ölçen bir testtir.

a

BDI (Beck Depresyon Envanteri)

Beck depresyon envanteri 21 sorudan oluşan ve bireyin depresyon sorunları olup olmadığını ölçen envanter.

a

TAT (Tematik Algılar Testi)

En yaygın kullanılan projektif testlerin biri tematik algılar testi. T.A.T. bireyin diğer kişilerle olan ilişkilerini ve çevrelerine karşı takındıkları davranışı incelemektedir. Yani testin amacı daha çok kişiliğin toplumsal yanını araştırmaktır.

a

Çoklu Zeka Testi

Bu envanter bireyin sekiz farklı zeka alanında hangisine sahip olduğu keşfetmeye yardım etmektir.

a

Dikkat Testi

Bireyin dikkatını ölçer ve dikkatın hangi alanında sorun olduğunu tespit eder. Bide bireyin sınav kaygısı olup olmadığını ölçer.

a

CATTEL Zeka Testi

Zeka performans testidir. Bireysel ve grup olarak uygulanabilir. Kültürdedn bağımsız olan Cattel zeka testi tüm toplumlara uygulanabilir.

Wisefull 
Gelişim Çağındaki Tüm Gereksinimler

ÇOCUKLAR İÇİN TESTLER

Wisefull Hizmetleri ile hedeflerinize ve hayallerinize profesyonel adımlarla yürüyecek, çözemediğiniz sorunlarınızı ekibimizin desteğiyle arkada bırakacaksınız.

a

WsPI (Wisefull Kişilik Envanteri)

Wisefull kişilik envanteri bireyin kişilik tiplemesi ve dünyayı nasıl algıladığını ölçen envanterdir. Bu envanter bireyin zayıf ve güçlü tarafını keşfederek kendini daha iyi tanıyacaktır. Test sonrası hayat kalitesini arttırmak için nasıl çalışmalar yapabileceği hakkında program verilecek.

a

Duygusal Zeka Envanteri

Duygusal zeka (EQ) insanın başarılı bir yaşam sürdürebilmesi için çok önemli yeri vardır. Bu envanter duygusal zekanın 5 altbaşlığını ölçer. Öz farkındalık,duygu yönetimi, motivasyon, empati ve sosyal beceriler duygusal zekanın altbaşlıkları.

a

Motivasyon Envanteri

Motivasyon envanteri bireyin iç yada dış motivasyonlu olduğunu ölçer.

a

SCL-90 (Psikolojik Semptomlar Testi)

Somatizasyon, obsesif-kompulsif, kişiler arası duyarlık, depresyon, kaygı, öfke, fobi, paranoid düşünce ve psikotism gibi psikolojik belirtileri ölçen bir testtir.

a

BDI (Beck Depresyon Envanteri)

Beck depresyon envanteri 21 sorudan oluşan ve bireyin depresyon sorunları olup olmadığını ölçen envanter.

a

TAT (Tematik Algılar Testi)

En yaygın kullanılan projektif testlerin biri tematik algılar testi. T.A.T. bireyin diğer kişilerle olan ilişkilerini ve çevrelerine karşı takındıkları davranışı incelemektedir. Yani testin amacı daha çok kişiliğin toplumsal yanını araştırmaktır.

a

Çoklu Zeka Testi

Bu envanter bireyin sekiz farklı zeka alanında hangisine sahip olduğu keşfetmeye yardım etmektir.

a

Dikkat Testi

Bireyin dikkatını ölçer ve dikkatın hangi alanında sorun olduğunu tespit eder. Bide bireyin sınav kaygısı olup olmadığını ölçer.

a

CATTEL Zeka Testi

Zeka performans testidir. Bireysel ve grup olarak uygulanabilir. Kültürdedn bağımsız olan Cattel zeka testi tüm toplumlara uygulanabilir.

a

Okul Hazırlık Testi

Çocuğun okul başlamaya hazır olup olmadığını ölçen bir testtir. Test çocuğun yeteneklerini, güçlü ve zayıf noktalarını tespit etmede yardım eder.

a

İşitsel Algı Testi

Çevremize uyum sağlayabilmemiz işitsel algı becerimizle bağlantılıdır, bu yüzden bir kişinin işitsel algısının ne durumda olduğunu anlamak çok faydalı olabilir. Bu test sadece işitsel algı değil hem de işitsel hafızayı ölçmektedir.

a

Görsel Motor Entegrasyon Testi

Beery VMI testi bireyin görsel-motor entegrasyonunu ölçer. Görsel motor entegrasyon becerisi günlük hayatta yaptığınız çoğu şeylerde belli derecede kullanır, işte bu yüzden bu beceriyi ölçmemiz çok önemlidir. Bu test çocuğun kendi yaştılarına göre gelişim oranını da ölçmektedir.

a

Başka Projektif Testler

Merkezimizde bir kaç başka Ev-Ağaç-İnsan, Bir Adam Çiz, Kinetik Aile Çizim gibi projektif testler de uygulanmaktadır. Bu testler çocuğun duygularını, kardeş ve anne baba iletişimlerini tespit eder.

a

Luisa Duss Psikoanalitik Hikayeler

Bu test çocukların kompleks ve sorunlarını çözümlemek için hazırlanmış tekniklerin en geliştirilmişlerinden biridir. Bu teste yararlanılan öyküler daha çok onların anlayabilecekleri ve ilgi duyabilecekleri biçimde yapılandırılmıştır. Sözel bir testtir. Bireysel uygulanır.

a

CAT

Özellikle beslenme problemleri ve genel olarak da oral problemler konusunda bilgi vermek, kardeş kıskançlığından kaynaklanan problemleri araştırmak; anne baba figürlerine karşı tutumu ve bu figürlerin nasıl olarak algılandığını ortaya çıkarmak ve bir çift olarak anne baba ile çocuğun ilişkilerin görmek üzere düzenlenmiştir. Sözel bir testtir. Bireysel uygulanır.

Wisefull Profesyonel Yaşama Etkin Adımlarla

PAKET TESTLER

Wisefull Hizmetleri ile hedeflerinize ve hayallerinize profesyonel adımlarla yürüyecek, çözemediğiniz sorunlarınızı ekibimizin desteğiyle arkada bırakacaksınız.

a

Wisefull Çocuklar için Bütüncül Paket

Bu paket çocuğun bütüncül analizini yapmak için uygulanır. Paket zeka testi, görsel ve işitsel, sosyal beceriler ve problem beceriler, kişilik envanteri ve Luisa Duss Psikoanalitik testi ve CAT testi gibi projektif testler içerir.

a

Wisefull Okul Paketi

Okuldaki en büyük sorunların tespitini etmek için tasarlanmıştır. Dikkat, gelişim, zeka ve çoklu zeka, meslek envanteri gibi testler kullanılır.

a

Wisefull Anaokul Paketi

Okul öncesi hazırlıkları ihtiyaçlara göre yapmak için bir kaç önemli becerileri ve zayıf yönleri tespit etmek için anaokul öğrencilerine hazırlanmıştır. Paket grlişim testi, dikkat testi ve çoklu zeka testlerini içerir.

a

Wisefull Wunderkind Paketi

Wunderkind programımıza özel olarak ihtiyaçlara göre, gelecek çalışmaları hazırlamayı kolaylaştırmak için yapılmıştrı. Gelişim testi, dikkat testi ve zeka testini içerir.

a

Wisefull Koçluk Paketi

Koçlukları daha sağlam yapabilmek için testlerin aldığı yer büyüktür. Bireyin güçlü ve zayıf taraflarınıı tespit etmek ve ona göre çalışma planını çıkarmak için yapılmış. Kişilik envanteri, duygusal zeka, iş ve dış motivasyon, psikolojik belirtiler ve depresyon testleri kullanılmaktadır.

a

Wisefull Meslek Paketi

Wisefull meslek paketi meslek testimiz ve kişilik envanterden oluşmaktadır. Bu paket bireyin ilk kendisin tanıyıp sonra ilgi alanını ve yeteneklerini keşfetmeye yardım eder.

Lesson Course

Wisefull Akademi'nin çözüm ortağı Lesson Course Online Eğitim Platformu üzerinden dünyanın dört bir köşesindeki profesyonel eğitimcilerden istediğiniz eğitimi alabilirsiniz. Kayıt için aşağıdaki butona tıklayınız ve bilgilerinizi giriniz.

Hemen Ücretsiz Kayıt Olun

Wisefull; online terapi, seans ve koçluklarını LessonCourse.com online eğitim platformu üzerinden profesyonel ve güvenilir şekilde yapmaktadır. Siz de, Wisefull hizmetlerinden yararlanmak ve bilgi sahibi olmak için LessonCourse.com platformuna ücretsiz kayıt olun. LessonCourse.com online eğitim platformu ücretsizdir ve sadece eğitim satın aldığınız takdirde ödeme yaparsınız.

Wisefull Hizmetleri, akademik çalışmaları ve alan tecrübesi eşliğinde şekillenmiştir. Çalışmalarımız haftalık zümrelerde akademik yaklaşımlara göre sürekli güncellenir.

Paylaşarak üreten Wisefull psikolog, pedagog ve eğitimcileri takım çalışmasıyla danışanlarına sıra dışı çözümler, sunumlar, eğitimler ve yaklaşımlar sunar.

Online ve yüz yüze yoğun çalışmalar yapan Wisefull psikolog, pedagog ve eğitimcileri çözümü çok karmaşık durumlarda bile deneyim ve birikimleriyle danışanların güvencesidir.

Uluslararası Geçerliliği ile Wisefull Eğitim Sertifikaları, yaşamınızda sizlere yeni kapılar açacak ve yaşama bakış açınızı değiştirecek.

Hedeflerinize giden yolda ``şimdi``yi değerlendirerek geleceğinize yön vermenizde Wisefull koçluk çözümleri size destek verecek.

Psikologlar ile sorunların çözümünü aramak en doğrusu. Wisefull değerlendirme testleri ve sonrasında terapileri çözümü bulmanıza yardımcı olacak.

Wisefull Bizim Farkımız

Profesyonel ve Tecrübeli Takım

Wisefull'un çalışanları bir takımdır ve tecrübeleri, birikimleriyle birbirlerini tamamlarlar. Seans, terapi, eğitim ve seminerleri için her hafta takım çalışması yaparlar. Wisefull'un her bir danışanı için özel çalışma yürütülür.
Education Coordinator, Coach
Uzman Psikolog
Family Coaching, Wunderkid Principal
Uzman Psikolog
Psychologist, Wunderkid Coordinator
Psychologist
Psychologist
Coach and Consultant
Psychiatrist M.D
Şimdi Yeni Çalışmalar

Popüler Online Eğitimler

Wisefull Akademi'nin online eğitimleri, terapileri, koçluk seansları ve seminerleri ile hedeflerinize kolayca ulaşın.